Eg er treig.

Eg innrømmer det. Eg er treig. Eg er rett og slett seint ute. Det er sjølvsagt berre latskap. Det er nemleg typisk at ein ikkje gjer noko med dette før det går gale. Men no har eg tatt meg på tak. Eg har gjort det. Eg har skaffa meg bankkort MED chip.
Eg har nemleg lenge brukt bankkort som berre har magnetstripe. Det er dumt, for det er lett å misbruke og det finst altså eit godt og sikrare alternativ; bankkort med chip.

Det manglar nemleg ikkje advarslar:

Finansnæringens hovedorganisasjon: Avansert svindel med bankkort er avslørt
Butikker av forskjellig type har blitt rammet av organisert svindel hvor kortkunders informasjon har blitt kopiert fra magnetstripen.

Forbrukerrådet: Unngå kortsvindel ? bytt til chip

Teknofil: Ble svindlet for 30 000

Dagbladet: Alarm fra bankene - ny storsvindel med VISA-kort.

Og sjølvsagt også TV 2 hjelper deg: Teiper over chiphullet.

Dessutan er det like godt å innsjå at det berre er nokre få av oss som ikkje følger med i tida. I følge banknæringa har 70 prosent av alle bankkort chip. Så kom igjen folkens! Gjer det litt vanskelegare for dei som gjerne vil svindle oss - skaff deg bankkort med chip! Så gjenstår sjølvsagt det aller viktigaste i praktisk bruk; sørg for å bruke chip, og la magnetstripa kvile.

Alt om testar og forbrukarsaker på TV 2 hjelper deg sine nettsider, TV2hjelperdeg.no 


Sunt forslag?

Dagligvarebransjen meiner Stortinget bør kutte momsen på frukt og grønt. Då blir varene billegare, vi spiser meir frukt og grønt, og vips blir nordmenn eit sunnare folkeferd. Det høyres jo fornuftig ut. Eller?
Dagligvarebransjen har rett og slett omsorg for helsa vår. Eller?
Bananane vil koste 20 kr/kg i stadenfor 23 kr, og ein familie kan spare opp mot 700 kroner i året. Alt sammen i følge Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, HSH. Det hevda dei på TV 2-nyhetene i går.

Forbrukarrådet er skeptiske. Med god grunn spør du meg. 
Frukt og grønt er god butikk. Kvart år blir det omsett frukt og grønt for 11 milliardar kroner, berre 1,5 av dei gjekk vidare til staten som moms. 
Dessutan; ein har prøvd å kutte i matmomsen tidlegare, utan at det kom oss forbrukarar til gode i særleg lang tid. I 2001 vart matmomsen halvert, men ei undersøking SIFO utførte viste at det kuttet snart var spist opp og prisane tilbake til gammalt nivå. Kor hamna dei pengane? Hos andre aktørar i kjeden, i følge Forbrukarrådet. I alle andre lommar enn forbrukarane sine, i alle fall!

Det er naivt å tru at dagligvarebransjen fremmar eit slikt forslag først og fremst med tanke på folkehelsa. Dei er sjølvsagt mest opptekne av omsetning og inntening. Det er jobben deira. I praksis betyr framlegget at staten skal subsidiere dagligvarebransjen, ikkje helsa vår. Det er neppe vel brukte pengar.

Dersom dagligvarebransjen er oppteken av helsa vår kan dei kutte prisar på frukt og grønt, dei kan markedsføre produkta betre og legge til rette i butikkane sine slik at vi plukkar med oss meir frukt og grønt. Alle desse tinga er dei flinke til med ei rekke andre produkt, enten det dreier seg om sjokolade eller vaskepulver.

Lytt til råda frå Forbrukarrådet. Lykke til!


Til å bli kvalm av

Alle har vel ein eller annan gong gripe til meir eller mindre drastiske og dumme verkemiddel for å bli brun. Du har sikkert høyrt historiene du også, eller kanskje du har opplevd det sjølv? Overdriven bruk av solarium. Høgfjellssol med sprengrødt ansikt som resultat. Orange, skjoldete og illeluktande etter sjølvbruningskrem. Smørt deg inn med jordnøttolje, eller "tropical oil" utan solfaktor. Eller begeistra sprunge ut i sola tidleg om våren utan solkrem for på ettermiddagen oppdage at sola nok tok meir enn du forventa.

Eg må innrømme at eg også har gjort slike tabbar. Jordnøttolje er ikkje å anbefale, for å seie det slik.....
Dei fleste av oss som har gjort dumme ting innen dette feltet, har likevel det til felles at vi ikkje har fått varige mein. (Bortsett frå litt fleire rynker..)

Men det finst måtar å bli brun på som bokstavleg tala er til å bli kvalm av.
Titusenvis av nordmenn har sett sprøyter med eit stoff som heiter melanotan. Stoffet er eit kunstig hormon, som i følge selgarane skal gjere deg brun, slank og kåt. Det dei ikkje fortel er at stoffet er ulovleg å selge og har ubehagelege biverknader. Fleire som har prøvd stoffet opplever at dei blir kvalme, svimle og får hovudpine. Kollega Line Victoria Husby er ein av dei som har prøvd melanotan, og i sendinga vår på torsdag fortel ho om sine opplevingar. 

Langt verre er det at stoffet også kan gi varige mein.
16 år gamle Julia fortel i TV 2 hjelper deg på torsdag at ho angrar på at ho prøvde stoffet, og at ho har fått pigmentflekkar. 
I følge eit stort medisinsk tidsskrift kan melanotan også føre til auka risiko for føflekkreft. Det kan du lese om her.

Det er fleire som sel dette stoffet via internett. Nordmenn står bak eit selskapet som hevdar å vere størst i Skandinavia. Dei held til i Estland. Torsdag 23. april kl 2030 tar vi opp jakta på selskapet.

Viser du trynet ditt her.....

No er det 15 år sidan første gong TV 2 hjelper deg gjekk på lufta.
Programmet er dermed det lengstlevande forbrukarprogrammet på norsk TV og det eldste TV 2-programmet.
Mange forbinder nok programma våre med konflikt. For det er slett ikkje alle som har sett pris på å komme i vårt søkelys. "Du kan vise trynet ditt her, da skal jeg vri huet av deg", var den klare beskjeden vi ein gong fekk på telefonen. Fleire gangar har vi blitt kasta på dør.
Men eg huskar like godt alle dei som har fått hjelp. Smilande og glade fordi dei har fått retta opp feil og manglar på huset sitt eller heva kjøpet på "mandagsbilen". Eller ansiktet til Torvald då Acta gjorde heilomvending og han fekk tilbake godt over 600 000 kroner! Den saka kan du sjå på TV2hjelperdeg.no.
Og torsdag 16. april kl 2030 får du sjå fleire glimt frå dei 15 første åra våre.

15 år er lang tid, men det er ingenting som tyder på at det ikkje er bruk for oss lenger. Kvar einaste veke er det fleire hundre nordmenn som tar kontakt med oss. Dei kjem med innspel til produkt vi bør teste, tips til saker og veldig mange er fortvila eller sinte kundar som føler seg lurte.
Denne veka kan vi for eksempel fortelle at så mange som 20 000 bobileigarar kan bryte lova utan å vite om det, og at City Taxi tok seg tre gangar betalt for same drosjetur!

Tips oss du også. Kanskje er det akkurat di sak vi tar tak i neste gang?
Epostadressa vår er: hjelperdeg@tv2.no

Ver utru du også!

Nordmenn er flinke til å jakte på gode pristilbod. Vi sjekkar prisar på dagligvarer, vi er blitt flinkare til å bytte mobilabonnement og bensinprisane er det mange som følger nøye med på.

Når det gjeld banken derimot, då er vi lojale inntil det idotiske.

Svært mange held seg til den lokale banken eller til ein av dei store bankane, heile livet. Dei sjekkar ikkje vilkåra, men aksepterer mengder med gebyr, høge renter på lån og lave renter på innskot. Misforstått lojalitet! Det er nemleg store summar å spare på å vere illojal mot gamlebanken din.

Finansminister Kristin Halvorsen oppfordrar oss til å vere utru mot banken. Og der er eg heilt einig med henne. Eg har faktisk vore utru sjølv, med stort hell! Eg flytta lønnskontoen frå min gode, gamle lokalbank som eg sette stor pris på, til ein gebyrfri bank. Det har eg spart fleire tusen kroner på.
 
I TV 2 hjelper deg torsdag  19. mars kl 2030, kan du sjå at du fort kan spare både 10 000 og 20 000 kroner på å vere illojal, og vi viser deg kor enkelt det er å bytte bank!


Nervøs stemning....

Vanlegvis er dei svært så sjølvsikre, men her om dagen var dei spakare enn vanleg.
Vi samla Finn Schjøll, Alex Rosén og Anne Kat Hærland til ei aldri så lita utfordring. Dei tre kjendisane selger nemleg sin eigen vin, men kor god kunnskap har ei egentlig?
Så dei fekk tre glas vin, eit av dei fylte vi med deira eigen vin. Men klarte dei å plukke ut den riktige i ein blindtest?
Eg kan fortelle at det blei litt av ei utfordring!

kjendisvinny


I glassa fekk dei tre nemleg sin eigen vin, ein av dei to andre sin vin, og sist men ikkje minst, ein vin som skulle likne mest mulig på kjendisen sine eigen vin.  Dermed blei det ei svært vanskeleg oppgåve! Du kan jo berre prøve blindtesting av vin sjølv....

Det spreidde seg raskt ei litt nersvøs stemning i lokalet  Særleg sprudlande Finn Schjøll blei svært nervøs for å velge feil. Han lukta, igjen og igjen. Han smakte, igjen og igjen. Han var veldig i tvil mellom to av vinane og ombestemte seg fleire gonger før han under sterk tvil valgte eit av glassa.
Alex Rosén brukte også lang tid. Han blei uvanleg, nesten oppsiktsvekkande taus under smakinga og til slutt måtte eg be han om å bestemme seg. Anne Kat Hærland var den tøffaste av dei tre, men også ho var i tvil.

Om dei besto testen? Sjå TV 2 hjelper deg torsdag 5. mars kl 2030, eller sjå innslaget på nettsidene våre

Der kan du også sjå nokre herlige klipp av desse tre som gir deg sine beste vintips.
Få også med deg den morsomme vintesten som blei sendt for 15 år sidan. Då var ein ikkje opptatt av smak, berre kalori-innhald!


Vræææl!

Eg har lært eit nytt fototips. Ikkje sei; "Sjå hit!" Men sett i gang med verdens største "VRÆÆÆÆÆL!".

Eit ganske nytt tilbod frå fotobutikkane er at du kan få kopiar av bildene dine på lerret. Vi ville teste kor stor skilnad det er på kvaliteten i desse tilboda, og sendte derfor inn dette bildet av vesle Mina.

mina

I tillegg ville vi sende inn eit bilde tatt av ein profesjonell fotograf, så eg tok turen til Dag E. Thorenfeldt for å bli fotografert. Du har sikkert sett bildene hans. Det er han som løftar folka han skal ta bilde av og som altså skriker til deg. Det er litt av ein effekt, kan eg fortelle! Eg skvatt skikkelig!
Thorenfeldt er også tilhengar av at folk bør hoppe meir på bilder. Derfor blei det litt trimming på meg under fotograferinga. "Kom igjen, Solveig! hopp!"
Her ser du det andre bildet vi sendte inn til 6 ulike fotoforretningar.

bilde 004

Resultatet av testen var overraskande. Det er store kvalitetsforskjellar på produkta frå dei ulike fotobutikkane. Både vi og fotoekspertane som har vurdert resultatet overraska over kor røde både Mina og eg blei på enkelte av bildene. Testen ser du i TV 2 hjelper deg torsdag 26. februar eller på nettsidene våre tv2hjelperdeg.no.
Der kan du også sjå og høyre vrææælinga til Thorenfeldt.....

At dei tør!

Eg har vore med på å lage reklamefilm! For eit helsekostprodukt, av alle ting.

Kvart år spiser vi nordmenn helsekost for 3 milliardar kroner. Trass i at norske helsestyresmakter meiner at det einaste vi treng er vitamin D i form av tran og folatsyre dersom du er kvinne i "fertil alder".
Likevel knaskar vi piller, reklamen lovar gull og grønne skogar og vitskapleg dokumentert effekt.
Og vi lar oss lure, for mykje av helsekosten har ingen helsebringande effekt på friske mennesker, og noko av det kan vere farleg!

Derfor ville vi i TV 2 hjelper deg vise kor enkelt det er å få folk til å kjøpe eit heilt verdilaust produkt. Det er her reklamefilmen min kjem inn i bildet. I reklamen for vidundermiddelet Energos får du vite at produktet "regulerer blodsukkeret, gir ekstra energi, bedrer din konsentrasjon, er helt naturlig og har en dokumentert effekt".
Akkurat passe vagt nok til at reklamen er lovlig og heilt sann. Det er berre det at pillene inneheld druesukker, og du kan seie akkurat det samme om ei brødskive eller ein klase med druer!

Trur du vi klarer å selge produktet vårt? Sjå TV 2 hjelper deg, torsdag 12. februar kl 2030 eller sjekk nettsidene våre tv2hjelperdeg.no.

Det var jo moro å lage reklamefilm, men ein ting har slått meg. Eg fattar ikkje korleis kjendisar torer å stille opp i reklame for meir eller mindre tvilsomme helsekostprodukt. At dei tør! Korleis kan dei vere sikre på at produktet er ufarleg, at det faktisk virkar, eller er noko som kroppen faktisk treng eller kan gjere seg nytte av?
Eg skjønnar det ikkje.


Uff, det blir nok for dyrt for oss!

Denne veka kom ei trist nyheit for DNB Nor, men ei glad melding til mange norske bankkundar.
Bankklagenemnda slo nemleg fast at DNB Nor sine lånefinansierte strukturerte spareprodukt har vore i strid med god forretningsskikk. Sagt svært enkelt; bankkundar har blitt lurte av banken!

Ein reknar med at så mange som 150 000 nordmenn har tatt opp lån, og putta pengane i spareprodukt med løfte om at her skulle det vere så godt som umulig å tape pengar.  Men visst var det mulig! Dine Penger har anslått at kundane kan ha tapt omlag 14 milliardar kroner.

Bankklagenemnda slår altså fast at DNB Nor har handla i strid med god forretningsskikk, og må betale kunden sin. Problemet med nemnda er at bankane ikkje MÅ følge vedtaka som blir gjort der. Ikkje overraskande derfor at DNB Nor sa at dei ikkje ville følge nemnda sitt vedtak.
Kommunikasjonsdirektør Trond Bentestuen uttalte at banken vanlegvis følgjer vedtaka i bankklagenemnda, men at dei denne gongen vel ikkje å gjere det. Han kunne like godt ha sagt at: Vi skulle gjerne ha følgt vedtaket i bransjen si eiga nemnd. Men, uff. Dette blir nok for dyrt for oss!

Banken har nemleg selt slike produkt i ei årrekke og det er altså tusenvis av nordmenn som kan ha krav på milliardar av kroner. Dermed er det ikkje småtteri banken risikerer å måtte punge ut med.

Men det er heller ikkje småtteri bankkundane har tapt. Tusenvis av nordmenn har tapt pengar som svært mange av dei skulle spare til pensjonsalderen sin. For dei er det ikkje berre å trekke på skuldrane og seie; Uff, dette blei visst litt dyrt!

Derfor er det bra at Forbrukarrådet no varslar at dei vil støtte bankkundar i ei rettsak, om naudsynt heilt til topps i rettsapparatet.


Nytt år, meir hjelp!

Vel overstått julefeiring til alle. Eg har hatt ei fin jul.  Svoren blei sprø, hyggelige treff med familie og venner og tur på ski blei det også. Eg har dessutan fått bytta julegåva som var i feil storleik, sjølv eg eg ikkje hadde byttekort eller kvittering å skilte med.

Så no er eg klar for ny TV 2 hjelper deg-sesong. Vi startar året med Helga som ikkje slapp inn i Russland fordi reiseselskapet oversåg feil i visumet. Dermed måtte ho vere eit traumatisk døgn på flyplassen i St. Petersburg. Du får også møte Margarita som kjøpte leiligheit full av muggsopp, USBL tar omsider ansvar for skadene. Likevel trugar dei utruleg nok med å kaste henne ut av leiligheita!
Årets første test er av varmeposar til barn. Eg er overraska over resultatet: Ein av posane tok faktisk fyr etter berre eit sekund!

Alt dette kan du sjå i TV 2 hjelper deg torsdag 8. januar kl 2030. Eller du kan sjekke nettsidene våre: tv2hjelperdeg.no.

Og har du ei sak som du irriterer deg over, kanskje du treng hjelp eller rett og slett har kome over ei morsom sak du har lyst til å tipse oss om? I TV 2 hjelper deg prøver vi å leve opp til namnet vårt. Derfor: Skriv til oss!
Nytt år og nye sjansar for at vi tek opp akkurat di sak.

Mislykka julegåve?

Det er vel ikkje til å unngå. Alle har ein eller annan gong fått ein altfor stor gensar, eller for liten pysjamas, tre utgåver av samme bok eller ein CD som slett ikkje passar inn i din musikksmak.

Då er det jo berre å bytte gåva, trur du kanskje. Så enkelt er det faktisk ikkje. For det er inga lov som gir deg rett til å bytte ei feilfri vare kjøpt i vanleg butikk. Likevel; svært mange bransjar har praktisert bytting av julegåver så lenge at det har blitt ein slags sedvane at du kan få bytte den ikkje heilt vellykka julegåva.
Likevel er det lurt å å be om byttekort. Då har du inngått ein avtale om retten til å få bytte produket.

Uansett er det ein del klare føresetnadar for å få lov til å bytte gåva.
Den må vere ubrukt, uskadd, og emballasjen bør vere intakt. Poenget er at butikken skal kunne selge vara etterpå.
Dessutan kan du berre be om å få bytte produktet med eit anna, eventuelt kan butikken gå med på å gi deg ein tilgodelapp. Du kan ikkje kreve å få pengane "tilbake".

Det aller beste er sjølvsagt å sørge for at mottakaren blir fornøgd med gåva. Legg omtanke i julegåvekjøpet!  Du  finner tips til gode julegåver i testbasen vår.

Til alle sjåarne våre ønskjer eg riktig god jul og håpar at vi sjåast på nyåret. TV 2 hjelper deg er på lufta igjen 8. januar, i mellomtida håpar eg at du tipsar oss om gode saker. Adressa vår finner du her.

God jul!

Kom igjen: Klag!

Forbrukerrådet har gjennomført ei undersøking om kva forhold vi forbrukarar har til elektronikkbransjen. Resultatet er ikkje overraskande, men likevel skuffande.

Mange lar vere å klage på mobiltelefonen, sjølv om vi meiner at det er ein feil på produktet som produsent eller seljar har ansvaret for. Litt rart kanskje når Forbrukerrådet samtidig avdekkar at dersom du tar deg bryet med å reklamere, så er sjansen stor for at du får medhald!

Kva er årsaka? Mangel på tillit, meiner Forbrukerrådet. Kvar tredje forbrukar seier nemleg at dei har liten eller svært liten tillit til bransjen.

Konsekvensen er at i stadenfor å reparere mobilen, så kjøper vi ein ny.  Eg er ikkje overraska. Klagestraumen på mobiltelefonar i innboksen til TV 2 hjelper deg har gått drastisk ned dei siste åra. 

Vi menneske er enkle; vi vil gjerne ha det nyaste nye. (I fjor kjøpte vi nordmenn 2,3 millionar mobiltelefonar!) Dessutan blir vi møtt med trussel om gebyr når vi kjem for å klage på mobilen vår. I TV 2 hjelper deg fortalde vi for nokre veker sidan om korleis gebyr er med på å undergrave reklamsjonsretten. Les meir om det her.
For kva skjer når du vil klage på ein mobil som ikkje fungerer som den skal, du meiner at du IKKJE har gjort noko gale med telefonen, men får likevel klar beskjed; Vi skal undersøke telefonen din, men dersom vi meiner det er din feil at telefonen ikkje virkar eller den har ein fuktskade, så må du betale undersøkelsesgebyr for å få den tilbake?
Ja, då forsvinner tilliten til både bransjen og reklamasjonsretten.

Det kan kanskje bransjen leve med, for konsekvensen er jo at dei sel enno fleire mobiltelefonar?

Miljømessig er det derimot heilt håplaust: ei oppfordring til bruk og kast, som fører til unødvendig forureining, avfall og forbruk.

Så kom igjen; klag! Bruk reklamasjonsretten din, sjansen er stor for at du får medhald! 

Her kan du lese meir om undersøkinga til Forbrukerrådet .

Køyre bil som tante Turid?!

Vi i TV 2 hjelper deg likar å gi nyttige råd til folk som ser programmet vårt. Når finanskrisa er over oss og bensinprisane er høge, kva er vel meir naturleg enn å sette fokus på økonomisk bilkøyring?

Det er nemleg mykje pengar å spare på å lære seg å køyre litt meir økonomisk når du er på biltur. Miljøvenleg er det også. Og du kan faktisk gå på kurs for å lære det!

Vi fekk med oss entusiastiske Jan Erik Larssen  i eit forsøk på å lære han å køyre slik at han kan spare pengar og miljøet. Men den til vanleg positive og entusiastiske kollegaen min, var uvanleg skeptisk då han stilte til kursing i økonomisk køyring. Han er nemleg opptatt av køyreglede må vite, og er redd for å køyre bil "som tante Turid".

Vel herr Larssen kan komme til å bli overraska! Sjå TV 2 hjelper deg torsdag 6. november kl 2030. Der får du både sjå korleis det går med Larssen, og lære deg nokre tips om økonomisk køyring.

Vi blir lurte!

Eg har opplevd det sjølv.
Vi skulle kjøpe ny TV. Greit nok, vi valde ein som fungerer heilt fint til vårt bruk.
Så kom spørsmålet om kabel. Seljaren var ikkje i tvil: - Du må ha ein HDMI-kabel og det er nok lurt å velge ein med skikkelig god kvalitet. Det vil du merke på bildekvaliteten. Ingen grunn til å bruke mange pengar på ny TV, dersom du "ødelegger alt" ved for dårleg kabel.
Argumenta frå seljaren var mange, og eg tenkte som sikkert mange gjer; "Kvalitet kostar".

Men er no det så sikkert? Går det an å sjå forskjell på bildene ut i frå kva kabel du koplar til TVen?
Forskjellen i bildekvalitet bør nemleg vere ganske stor, for prisforskjellane er enorme!

Dette ville vi finne ut av. Vi kjøpte fleire kablar, der prisane varierte mellom 139 kroner og nesten 1700 kroner. Så fekk vi ekspertar til å studere bildekvaliteten. Trur du dei såg forskjell på bildene? Trur du dei kunne fastslå kva TV som var kopla til ein dyr kabel og kven som hadde ein billig kabel?

Og kva med seljaren av den dyre kabelen? Trur du han klarte å finne ut kva TV kabelen hans var kopla til?

Tru meg: Vi blir lurte!

Sjå kva resultatet av vår "blindtest" i TV 2 hjelper deg torsdag 23. oktober kl 2030.

Til kamp mot gebyret!

Kall det gammaldags eller konservativt. Nokre vil kanskje ta i bruk ordet miljøvenleg. Eller kva med kverulant? Kall det kva du vil.

Då mobiltelefonen til 15-åringen min ikkje virka som den skulle synes eg det var viktig at den skulle leverast inn til reparasjon. Mobilen var ikkje to år gamal, og eg synest vi skal prøve å lære ungane våre at ein skal prøve å reparere ting, før ein kjøper nytt. Eg innrømme gjerne at eg ikkje alltid klarer å leve opp til dette synet, men "bruk og kast" er tross alt ikkje ei god lære.

Så vi troppa opp på Elkjøp med mobilen for å reklamere. Så vidt eg veit har ikkje mobilen blitt kasta i golvet, men berre blitt utsett for for vanleg tenåringsbruk. (Som sjølvsagt kan vere tøff nok....) Tja, seier dei i "reklamasjonsluka" til Elkjøp, det er nok ein fuktskade og då er det kundens eigen feil. Ein reparasjon ved fuktskade vil nok ikkje lønne seg. Og; dersom vi finner fuktskade må de betalte eit undersøkelsesgebyr.

Kva skjer når du står i ein slik situasjon? Jo, 15-åringen vil meir enn gjerne ha ny mobil og mor vil ikkje risikere å betale både gebyr og ein dyr reparasjon og til slutt også ny mobil. Undersøkelsesgebyret blir ei sperre mot å reklamere, og i staden kjøper du nytt produkt. Eg ser ikkje vekk frå at i mobilen i vårt tilfelle hadde fått for tøff behandling av 15-åringen, og er i så måte kanskje ikkje noko godt døme. Likevel set det fokus på eit viktig poeng: Korleis kan du som forbrukar bevise at du ikkje er skyld i skaden på eit produkt? Svaret er som regel: Det kan du ikkje! Dessutan risikerer du også å betale gebyr dersom dei meiner det ikkje er feil på produktet.  
Dermed står du der med valet om å la vere å reklamere eller å sende produktet inn til verkstad og kanskje måtte betale fordi dei meiner du er årsaka til feilen eller at det ikkje er feil på produktet i det heile tatt!

Dette synest vi i TV 2 hjelper deg er urimelig. Og vi er ikkje åleine. I Danmark har Forbrugerrådet satt i gang ein kampanje mot undersøkelsesgebyret.

Det danske Forbrugerrådet seier: "Undersøkelsesgebyrene uthuler den trygghet som reklamasjonsretten bør gi forbrukerne. Det er i de fleste tilfeller umulig for forbrukeren å bevise hva feilen på varen skyldes. Og forbrukeren har ikke frihet til å velge hvor den defekte varen skal undersøkes".
Resultatet av den danske kampanjen er så langt at fire butikkjedar har fjerna gebyra. Ein av kjedane er Elgiganten, det danske svaret på Elkjøp.  Les meir om den danske kampanjen her.

I Norge sit Forbrukerrådet foreløpig på gjerdet, derfor tar vi i TV 2 hjelper deg saka i eigne hender.
Vi har spurt over 30 butikkar og kjedar om kor mange reklamasjonar dei får kvart år, og i kor mange av desse tilfella kunden må betale eit undersøkelsesgebyr.  I løpet av oktober vil vi offentleggjere på våre nettsider lista over kven som tar gebyr og kor høge desse gebyra er. Vi vil sjølvsagt også fortelle kva butikkar som ikkje tar gebyr.
Du kan lese meir om kampanjen her.
Har du opplevd å måtte betale undersøkelsesgebyr? Vi vil gjerne høyre di historie. Skriv til reporter Lene Dreyer; lene.dreyer@mastifftv.no.

Og på nettsidene våre er debatten alt i gang. Kva synest du om dette gebyret?


hits