Ver utru du også!

Nordmenn er flinke til å jakte på gode pristilbod. Vi sjekkar prisar på dagligvarer, vi er blitt flinkare til å bytte mobilabonnement og bensinprisane er det mange som følger nøye med på.

Når det gjeld banken derimot, då er vi lojale inntil det idotiske.

Svært mange held seg til den lokale banken eller til ein av dei store bankane, heile livet. Dei sjekkar ikkje vilkåra, men aksepterer mengder med gebyr, høge renter på lån og lave renter på innskot. Misforstått lojalitet! Det er nemleg store summar å spare på å vere illojal mot gamlebanken din.

Finansminister Kristin Halvorsen oppfordrar oss til å vere utru mot banken. Og der er eg heilt einig med henne. Eg har faktisk vore utru sjølv, med stort hell! Eg flytta lønnskontoen frå min gode, gamle lokalbank som eg sette stor pris på, til ein gebyrfri bank. Det har eg spart fleire tusen kroner på.
 
I TV 2 hjelper deg torsdag  19. mars kl 2030, kan du sjå at du fort kan spare både 10 000 og 20 000 kroner på å vere illojal, og vi viser deg kor enkelt det er å bytte bank!


Nervøs stemning....

Vanlegvis er dei svært så sjølvsikre, men her om dagen var dei spakare enn vanleg.
Vi samla Finn Schjøll, Alex Rosén og Anne Kat Hærland til ei aldri så lita utfordring. Dei tre kjendisane selger nemleg sin eigen vin, men kor god kunnskap har ei egentlig?
Så dei fekk tre glas vin, eit av dei fylte vi med deira eigen vin. Men klarte dei å plukke ut den riktige i ein blindtest?
Eg kan fortelle at det blei litt av ei utfordring!

kjendisvinny


I glassa fekk dei tre nemleg sin eigen vin, ein av dei to andre sin vin, og sist men ikkje minst, ein vin som skulle likne mest mulig på kjendisen sine eigen vin.  Dermed blei det ei svært vanskeleg oppgåve! Du kan jo berre prøve blindtesting av vin sjølv....

Det spreidde seg raskt ei litt nersvøs stemning i lokalet  Særleg sprudlande Finn Schjøll blei svært nervøs for å velge feil. Han lukta, igjen og igjen. Han smakte, igjen og igjen. Han var veldig i tvil mellom to av vinane og ombestemte seg fleire gonger før han under sterk tvil valgte eit av glassa.
Alex Rosén brukte også lang tid. Han blei uvanleg, nesten oppsiktsvekkande taus under smakinga og til slutt måtte eg be han om å bestemme seg. Anne Kat Hærland var den tøffaste av dei tre, men også ho var i tvil.

Om dei besto testen? Sjå TV 2 hjelper deg torsdag 5. mars kl 2030, eller sjå innslaget på nettsidene våre

Der kan du også sjå nokre herlige klipp av desse tre som gir deg sine beste vintips.
Få også med deg den morsomme vintesten som blei sendt for 15 år sidan. Då var ein ikkje opptatt av smak, berre kalori-innhald!



hits