Antenne-hår

Det har blitt diskusjon i familien. Kva skal vi gjere når TV-signala går i svart på hytta? Kanskje kan vi klare oss utan TV no når dei gamle TV-mastene blir skrudde av? Eller kanskje det er nok med NRK? Vi treng vel berre å sjå litt nyheiter, ellers ingenting?

Berre NRK er sjølvsagt heilt uaktuelt for ein TV 2'ar. TV 2 må vi ha. Dermed var det ingen veg utanom; RiksTV blei bestilt. I følge reklamen er det veldig enkelt. Det er berre å plugge tre kontaktar, sette i gang eit søk og dermed er kanalane på plass!

I starten såg det ut til at alt skulle gå greit. Men sjølvsagt var det ikkje så enkelt. "Ingen adgang" dukka opp på skjermen då vi prøvde å få inn TV 2. Faktum er at den einaste kanalen vi kunne sjå var NRK.
Dermed var det berre å ringe Riks-TV sin kundetelefon, som svarte straks og var veldig  positive: Dette skulle dei ordne i løpet av ein halv time. Så enkelt var det nok ikkje - og eit lite øyeblikk såg eg for meg reklamen - måtte vi ty til antenne-hår på eit av familiemedlemmane for å få sjå TV?

 Rett skal vere rett; etter diverse telefonar kom TV-signala på plass i løpet av helga. Og familien kunne skru av TV'en for å gå ut og nyte sola!

Men det er merkeleg at når du skal abonnere på TV-kanalar så kan du ikkje velge kva kanalar du vil kjøpe, men må kjøpe ei heil pakke, sjølv om du kanskje berre er interessert i halvparten av desse kanalane.
Abonnerer du på Aftenposten, treng du ikkje kjøpe Dagsavisen, VG og Budstikka i tillegg, ja du treng ikkje eingong kjøpe Aften. Sett med forbrukarauge er det ei merkeleg ordning.

Kva synest du?


hits