Handverkarar i huset

Eg har handverkarar i huset for tida.
Det fører til at huset er fullt av støv og det er rotete over alt. Tørketrommelen står midt i stua og frysaren i garasjen. Ein situasjon eg slett ikkje er så glad for, men eg har jo bedt om det så eg kan ikkje akkurat klage. Dessutan stiller handverkarane opp til avtalt tid kvar dag og det ser ut til at resultatet blir bra.
Då er det langt verre for ein familie du får møte i TV 2 hjelper deg no på torsdag.

Tenk deg følgande situasjon; du har betalt 400 000 kroner for å få satt opp ein garasje. Utanfor huset ditt står det eit slags reisverk, men bygget er langt frå ferdig og jobben som er gjort er dårleg utført.
Snekkaren likar dårleg at du klagar på jobben, ja så dårleg at  han seier at dersom du ikkje fortelle historia på TV så skal du få behalde helsa.

I sendinga vår får du også høyre om endå ein garasje som står  halvferdig. Historiene har ein ting felles: begge selskapa som skulle sette opp garasjen er såkalla NUF-selskap. NUF står for Norskregistrert utenlandsk foretak. Det er ei organisasjonsform som har blitt svært populært dei siste åra. Dei er mellom anna kjenneteikna ved at dei er lette å opprette, men også lette å slå konkurs.

Korleis det går med garasjebyggarane ser du i TV 2 hjelper deg torsdag 28. august kl 2030.
Du kan også lese meir om saka på tv2hjelperdeg.noSå skjedde det igjen!

Det har skjedd meg før, og det er utruleg irriterande!
Eg veit jo at det kan skje, og til vanleg er eg veldig påpasseleg. Men no er det fleire år sidan det skjedde meg sist.
Men no har det altså hendt igjen.

Eg snakkar om eit litt for tett møte mellom minibakkortet mitt og dameveska med magnetlås......

Det er nemleg slik at magnetstripa på slike kort kan bli ødelagde av magnetar. Då blir det avmagnetisert. Konskvensen er at når du skal betale for eit brød, to liter melk og middagsmat i butikken så står du der med eit kort som ikkje virkar. Når du i tillegg er utan kontantar og berre har eit mastercard du ikkje kan koden til........ Pinleg!

Til vanleg har eg kortet fint plassert i lommeboka, trygt verna frå mobiltelefonar og magnetlåsar på damevesker. Akkurat denne dagen sto eg med kortet i handa, klar til å betale for matvarene mine. Eg skulle berre legge noko ned i veska, og det var då det skjedde! Eg svinga det ubeskytta minibankkortet mitt elegant forbi magneten plassert midt på veska. Det gjekk som det måtte gå.
Kortet virka ikkje! Etter diverse litt nervøse forsøk, fekk eg heldigvis betalt matvarene med VISA-delen av kortet, så eg slapp å legge matvarene tilbake i hyllene.

Eg har lært tre ting av dette: 
1 - ha meir enn eit minibankkort eller kort med kode.
2 - Ikkje ha vesker med magnetlås
3 - du sparer pengar på ikkje å ha minibankkort.......

Likevel; med nytt bankkort i trygt i lommeboka går vel turen til veskebutikken, for å finne ei veske utan magnetar.

Har du tips til korleis ein kan unngå avmagnetisering av bankkort?

Ein heilt vanleg dag på jobben?

Det er morsomt å jobbe i TV 2. Spennande arbeidsoppgåver og trivelige kollegaer. Men av og til hamnar eg i situasjonar som gjer at eg lurer eg litt på kva det er slags jobb eg har.

I forrige veke skulle vi ta pressebilder av meg før ein ny sesong med TV 2 hjelper deg.  Litt sminke, eit par klesskift og ein god fotograf. Det går greit.
I tillegg tar vi bilder av meg i lag med diverse produkt som har vi planar om å teste i løpet av hausten. Desse bilda ser du gjerne igjen i TV-oversikta i aviser og blad. Då held eg opp produkt av ulike slag, smiler og føler meg nokså dum; det føles litt som eg reklamerer for mobiltelefonar eller regntøy.

Men kva skjer når vi skal ta bilde av meg og ein sovepose...inne?
Følgande situasjon: Eg må klatre opp på ein smal, høg disk, krype opp i ein glatt sovepose, legge meg ned, smile og prøve å sjå heilt naturleg ut. Min gode kollega Therese ville meir enn gjerne hjelpe meg opp på benken og dra igjen glidelåsen på soveposen. Latterbrøla frå henne og fotografen stadfestar det eg er klar over; det ser fullstendig idiotisk ut! Med eit litt stivt smil nervøs som eg er for å rase i golvet med eit brak, blir bildet tatt og mens vi ler godt alle tre hjelper Therese meg ned og ut av soveposen.

Det høyrer med til historia at vi etterpå gjorde det einaste logiske; gjekk ut for å ta bildet i meir naturlege omgivelsar.
Så no er bildene i boks - berre vent til du får sjå bildene av meg med drill!!

tull 2871
Slik såg det heile ut.

Mystiske telefonar

Det hender seg at eg får uventa eller telefonar litt utanom det vanlege. Det kan vere folk som har ringt feil, eller det hender eg får telefon frå folk som vil fortelle meg om ei sak dei gjerne vil at TV 2 hjelper deg skal sjå nærmare på.
Det er ikkje slike telefonsamtalar eg tenker på. For i sommar har eg fått nokre merkelege oppringingar. Fleire gonger har mobiltelefonen min blitt oppringt frå eit superlangt nummer.  Dei første gangane registrerte eg det berre som tapte anrop og var i ferd med å ringe opp igjen, men så oppdaga eg at nummeret var langt og lenger enn langt. Dermed lot eg vere å ringe tilbake. Eit ukjent utanlandsk nummer gjorde meg svært skeptisk. Du blir nemleg litt skeptisk av å jobbe med TV 2 hjelper deg!

Denne gangen med god grunn kan det verke som. Aftenposten fortel at du KAN bli svindla dersom du ringer tilbake til enkelte slike nummer. Opplegget er at  dersom du ringer tilbake kan du bli kobla opp mot ein satelitt-telefon og det kan koste deg dyrt. - Eit velkjent opplegg, seier Paal Bjønnes frå Forbrukarrådet til Aftenposten. (Les meir om dette hos Aftenposten)

Enno meir skeptisk blei eg då eg i rein vanvare svarte mobilen då det ringte frå nok eit superlangt nummer. Langt borte høyrte eg stemmer som snakka eit heilt uforståeleg språk. Eg må innrømme at ordet "Nigeria-svindel" dukka opp i mitt skeptiske TV 2 hjelper deg-hovud. Men om dette var tilfeldige feiloppringingar eller eit forsøk på å lure meg, det er veit eg ikkje. Om eg har blitt lurt vil vel vise seg på telefonrekninga!

Har du opplevd liknande?


hits