Sunt forslag?

Dagligvarebransjen meiner Stortinget bør kutte momsen på frukt og grønt. Då blir varene billegare, vi spiser meir frukt og grønt, og vips blir nordmenn eit sunnare folkeferd. Det høyres jo fornuftig ut. Eller?
Dagligvarebransjen har rett og slett omsorg for helsa vår. Eller?
Bananane vil koste 20 kr/kg i stadenfor 23 kr, og ein familie kan spare opp mot 700 kroner i året. Alt sammen i følge Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, HSH. Det hevda dei på TV 2-nyhetene i går.

Forbrukarrådet er skeptiske. Med god grunn spør du meg. 
Frukt og grønt er god butikk. Kvart år blir det omsett frukt og grønt for 11 milliardar kroner, berre 1,5 av dei gjekk vidare til staten som moms. 
Dessutan; ein har prøvd å kutte i matmomsen tidlegare, utan at det kom oss forbrukarar til gode i særleg lang tid. I 2001 vart matmomsen halvert, men ei undersøking SIFO utførte viste at det kuttet snart var spist opp og prisane tilbake til gammalt nivå. Kor hamna dei pengane? Hos andre aktørar i kjeden, i følge Forbrukarrådet. I alle andre lommar enn forbrukarane sine, i alle fall!

Det er naivt å tru at dagligvarebransjen fremmar eit slikt forslag først og fremst med tanke på folkehelsa. Dei er sjølvsagt mest opptekne av omsetning og inntening. Det er jobben deira. I praksis betyr framlegget at staten skal subsidiere dagligvarebransjen, ikkje helsa vår. Det er neppe vel brukte pengar.

Dersom dagligvarebransjen er oppteken av helsa vår kan dei kutte prisar på frukt og grønt, dei kan markedsføre produkta betre og legge til rette i butikkane sine slik at vi plukkar med oss meir frukt og grønt. Alle desse tinga er dei flinke til med ei rekke andre produkt, enten det dreier seg om sjokolade eller vaskepulver.

Lytt til råda frå Forbrukarrådet. Lykke til!hits