Vi blir lurte!

Eg har opplevd det sjølv.
Vi skulle kjøpe ny TV. Greit nok, vi valde ein som fungerer heilt fint til vårt bruk.
Så kom spørsmålet om kabel. Seljaren var ikkje i tvil: - Du må ha ein HDMI-kabel og det er nok lurt å velge ein med skikkelig god kvalitet. Det vil du merke på bildekvaliteten. Ingen grunn til å bruke mange pengar på ny TV, dersom du "ødelegger alt" ved for dårleg kabel.
Argumenta frå seljaren var mange, og eg tenkte som sikkert mange gjer; "Kvalitet kostar".

Men er no det så sikkert? Går det an å sjå forskjell på bildene ut i frå kva kabel du koplar til TVen?
Forskjellen i bildekvalitet bør nemleg vere ganske stor, for prisforskjellane er enorme!

Dette ville vi finne ut av. Vi kjøpte fleire kablar, der prisane varierte mellom 139 kroner og nesten 1700 kroner. Så fekk vi ekspertar til å studere bildekvaliteten. Trur du dei såg forskjell på bildene? Trur du dei kunne fastslå kva TV som var kopla til ein dyr kabel og kven som hadde ein billig kabel?

Og kva med seljaren av den dyre kabelen? Trur du han klarte å finne ut kva TV kabelen hans var kopla til?

Tru meg: Vi blir lurte!

Sjå kva resultatet av vår "blindtest" i TV 2 hjelper deg torsdag 23. oktober kl 2030.

Til kamp mot gebyret!

Kall det gammaldags eller konservativt. Nokre vil kanskje ta i bruk ordet miljøvenleg. Eller kva med kverulant? Kall det kva du vil.

Då mobiltelefonen til 15-åringen min ikkje virka som den skulle synes eg det var viktig at den skulle leverast inn til reparasjon. Mobilen var ikkje to år gamal, og eg synest vi skal prøve å lære ungane våre at ein skal prøve å reparere ting, før ein kjøper nytt. Eg innrømme gjerne at eg ikkje alltid klarer å leve opp til dette synet, men "bruk og kast" er tross alt ikkje ei god lære.

Så vi troppa opp på Elkjøp med mobilen for å reklamere. Så vidt eg veit har ikkje mobilen blitt kasta i golvet, men berre blitt utsett for for vanleg tenåringsbruk. (Som sjølvsagt kan vere tøff nok....) Tja, seier dei i "reklamasjonsluka" til Elkjøp, det er nok ein fuktskade og då er det kundens eigen feil. Ein reparasjon ved fuktskade vil nok ikkje lønne seg. Og; dersom vi finner fuktskade må de betalte eit undersøkelsesgebyr.

Kva skjer når du står i ein slik situasjon? Jo, 15-åringen vil meir enn gjerne ha ny mobil og mor vil ikkje risikere å betale både gebyr og ein dyr reparasjon og til slutt også ny mobil. Undersøkelsesgebyret blir ei sperre mot å reklamere, og i staden kjøper du nytt produkt. Eg ser ikkje vekk frå at i mobilen i vårt tilfelle hadde fått for tøff behandling av 15-åringen, og er i så måte kanskje ikkje noko godt døme. Likevel set det fokus på eit viktig poeng: Korleis kan du som forbrukar bevise at du ikkje er skyld i skaden på eit produkt? Svaret er som regel: Det kan du ikkje! Dessutan risikerer du også å betale gebyr dersom dei meiner det ikkje er feil på produktet.  
Dermed står du der med valet om å la vere å reklamere eller å sende produktet inn til verkstad og kanskje måtte betale fordi dei meiner du er årsaka til feilen eller at det ikkje er feil på produktet i det heile tatt!

Dette synest vi i TV 2 hjelper deg er urimelig. Og vi er ikkje åleine. I Danmark har Forbrugerrådet satt i gang ein kampanje mot undersøkelsesgebyret.

Det danske Forbrugerrådet seier: "Undersøkelsesgebyrene uthuler den trygghet som reklamasjonsretten bør gi forbrukerne. Det er i de fleste tilfeller umulig for forbrukeren å bevise hva feilen på varen skyldes. Og forbrukeren har ikke frihet til å velge hvor den defekte varen skal undersøkes".
Resultatet av den danske kampanjen er så langt at fire butikkjedar har fjerna gebyra. Ein av kjedane er Elgiganten, det danske svaret på Elkjøp.  Les meir om den danske kampanjen her.

I Norge sit Forbrukerrådet foreløpig på gjerdet, derfor tar vi i TV 2 hjelper deg saka i eigne hender.
Vi har spurt over 30 butikkar og kjedar om kor mange reklamasjonar dei får kvart år, og i kor mange av desse tilfella kunden må betale eit undersøkelsesgebyr.  I løpet av oktober vil vi offentleggjere på våre nettsider lista over kven som tar gebyr og kor høge desse gebyra er. Vi vil sjølvsagt også fortelle kva butikkar som ikkje tar gebyr.
Du kan lese meir om kampanjen her.
Har du opplevd å måtte betale undersøkelsesgebyr? Vi vil gjerne høyre di historie. Skriv til reporter Lene Dreyer; lene.dreyer@mastifftv.no.

Og på nettsidene våre er debatten alt i gang. Kva synest du om dette gebyret?


hits